CONSULTANT (ghid limba engleză sau franceză) - 2 posturi vacante pe durată nedeterminată.

Înscrierea la concurs se face la sediul Camerei Deputaţilor din Palatul Parlamentului, între orele 10:00 - 12:00 pâna în data de 27.11.2018.

Proba scrisă: 04.12.2018, ora 10:00

Proba orală: 13.12.2018, ora 10:00

Detaliihttp://cdep.ro/pls/personal/resurse_umane2015.concurs?idc=1109&par=1

Condiţii de participare

  • Cetăţenie română;
  • Cunoaşterea limbii române;
  • 18 ani împliniţi;
  • Apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei;
  • Fără antecedente penale;
  • Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă;
  • Cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie international la nivel avasant - limba engleză sau limba franceză;
  • Disponibilitate pentru program flexibil;