• Este interzisă părăsirea grupului de vizitare - părăsirea cu intenţie a traseului turistic este considerată "...pătrundere, cu încălcarea normelor legale de acces, în sediul unei autorităţi publice centrale ..." şi se pedepseşte conform prevederilor art.2, pct. 15 din Legea nr. 61/1991, republicată.
  • Accesul pe turul de vizitare se face numai cu ghid.
  • Actele de identitate valabile în baza cărora se face accesul se depun la punctul de control acces pe toată durata turului de vizitare. În schimbul acestora se va elibera un ecuson de vizitator.
  • Procedura de control se face conform indicațiilor personalului autorizat. Obiecte interzise: arme albe, arme de foc/muniție; dispozitive cu efect paralizant sau iritant lacrimogen, substanțe inflamabile/toxice/explozive etc.
  • Ne rezervăm dreptul de a refuza vizitatorii ce au un comportament necorespunzător.
  • Este interzis accesul nesupravegheat în ascensoare.
  • Este interzis consumul de alcool.
  • Este interzis fumatul în incinta Palatului Parlamentului.
  • Este interzisă atingerea/deteriorarea bunurilor/exponatelor.
  • Nu lăsați bunurile personale sau bagajele nesupravegheate sau în grija altor persoane.
  • Este obligatorie păstrarea curăţeniei.