Pentru desfăşurarea vizitelor în condiţii optime, civilizate şi de securitate vă rugăm să ţineţi cont de următoarele reguli de vizitare a Palatului Parlamentului :

 • Pentru a vizita Palatul Parlamentului, este obligatorie efectuarea controlului de securitate atât a persoanelor cât și a bagajelor. În acest sens este interzis să aveți asupra dumneavoastră arme, explozivi, alte dispozitive, obiecte periculoase şi interzise.
 • Accesul se face doar pe baza unui document de identitate valabil (B.I., C.I., pașaport). NU se acceptă permise de conducere sau alte forme de legitimare.
 • Actele de identitate valabile în baza cărora se face accesul se depun la punctul de control acces pe toată durata turului de vizitare. În schimbul acestora se va elibera un ecuson de vizitator.
 • Este obligatorie purtarea ecusonului de vizitator la vedere pe toată durata vizitei.
 • Este interzisă părăsirea grupului de vizitare - părăsirea cu intenţie a traseului turistic este considerată "...pătrundere, cu încălcarea normelor legale de acces, în sediul unei autorităţi publice centrale ..." şi se pedepseşte conform prevederilor art.2, pct. 15 din Legea nr. 61/1991, republicată.
 • Nu lăsați bunurile personale sau bagajele nesupravegheate sau în grija altor persoane.
 • Este interzisă lăsarea bagajelor nesupravegheate în zonele publice sau restricționate ale clădirii sau părăsirea acestora chiar și pentru intervale mici de timp. În situația depistării unor astfel de bagaje, acestea vor fi considerate suspecte și pot fi distruse din rațiuni de securitate.
 • Este interzis fumatul în incinta Palatului Parlamentului.
 • Este interzis consumul de alcool și de băuturi ce pot deteriora bunurile din clădire (cafea, ceai, suc). Sunt permise lichidele în recipiente/sticlă de plastic (apa).
 • Este interzisă atingerea/deteriorarea bunurilor din clădire: operele de artă, draperiile si a altor furnituri.
 • Este interzisă folosirea telefoanelor mobile pe durata turului de vizitare.
 • Este interzis accesul nesupravegheat în ascensoare.
 • Este obligatorie păstrarea curăţeniei.
 • Este obligatorie ținuta adecvată.
 • Este interzis accesul cu steaguri sau alte obiecte de protest.
 • Este interzisă afișarea simbolurilor dictatoriale sau cu caracter rasist.
 • Sunt interzise demonstrațiile în cadrul Palatului Parlamentului.
 • Este interzisă staționarea pe scări sau așezarea pe jos.
 • Vă rugăm să păstraţi liniştea pentru a nu perturba lucrările sau evenimentele în desfășurare.
 • Ne rezervăm dreptul de a refuza vizitatorii ce au un comportament necorespunzător
 • Din cauza limitării numărului de vizitatori zilnic, ne rezervăm dreptul de a refuza programarea sau vânzarea de bilete.