Palatul Parlamentului - Centrul Internaţional de Conferinţe


24 Noiembrie 2014

Reguli de vizitare a Palatului Parlamentului


Pentru desfăşurarea vizitelor în condiţii optime, civilizate şi de securitate, vă rugăm să ţineţi cont de următoarele reguli de vizitare a Palatului Parlamentului:

 

 • Procedurile de acces și de control sunt realizate conform indicațiilor personalului autorizat. Este obligatorie efectuarea controlului de securitate atât a persoanelor cât și a bagajelor.

Obiecte interzise: arme albe, arme de foc/muniție; dispozitive cu efect paralizant sau iritant lacrimogen, substanțe inflamabile/toxice/explozive etc.

 • Accesul se face doar pe baza unui document de identitate valabil (B.I., C.I., pașaport). Nu se acceptă permis de conducere sau alte forme de legitimare (în conformitate cu Normele privind condițiile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale persoanelor care au acces în clădirea Palatului Parlamentului, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 456/31.V.2018).
 • Este interzisă părăsirea grupului sau părăsirea cu intenţie a traseului de vizitare. Constituie contravenție, conform prevederilor art. 2, pct. 13 din Legea nr. 61/1991, republicată, „(…) pătrunderea, cu încălcarea normelor legale de acces, în sediile autorităților publice centrale și locale, instituțiilor publice (…)”.
 • Din motive de securitate, vă rugăm să nu vă lăsați bagajele nesupravegheate! În situația depistării unor astfel de bagaje, acestea vor fi considerate suspecte și pot fi distruse din rațiuni de securitate.
 • Tururile se efectuează în limita disponibilității. Ne rezervăm dreptul de a refuza programarea sau vânzarea de bilete.
 • Ne rezervăm dreptul de a refuza accesul vizitatorilor cu un comportament inadecvat.
 • Sunt interzise consumul de alcool și fumatul în incinta Palatului Parlamentului! Sunt permise lichidele în recipiente de sticlă sau plastic.
 • Este interzisă atingerea sau deteriorarea bunurilor din clădire.
 • Este interzis accesul nesupravegheat în ascensoare!
 • Este obligatorie păstrarea curăţeniei!
 • Este obligatorie ținuta decentă.
 • Este interzis accesul cu steaguri sau alte obiecte de protest.
 • Este interzisă afișarea simbolurilor dictatoriale sau cu caracter rasist.
 • Sunt interzise demonstrațiile în cadrul Palatului Parlamentului.
 • Este interzisă staționarea pe scări sau așezarea pe jos.
 • Vă rugăm să păstraţi liniştea pentru a nu perturba sedințele sau evenimentele în desfășurare.

 

Norme privind condițiile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale persoanelor care au acces în clădirea Palatului Parlamentului (publicate în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 456/31.V.2018):

 

 • Accesul persoanelor în incinta Palatului Parlamentului se face numai prin intrările destinate acestui scop, prevăzute cu sisteme de control și cu respectarea prevederilor Regulamentului privind ordinea și siguranța în Palatul Parlamentului.
 • Accesul în Palatul Parlamentului al vizitatorilor (turiștilor) (…) este permis numai pe baza documentelor de acces.
 • Eliberarea documentelor de acces (permis de intrare, ecusoane) se face pe baza documentului de identitate valabil (carte de identitate, buletin de identitate sau, după caz, pașaport) al persoanei care solicită accesul, de către inspectorii de securitate ai Direcției afaceri interne a Camerei Deputaților, numai după înscrierea în evidențele proprii a datelor de identificare a persoanei în cauză.
 • În cadrul procesului de eliberare a documentului de acces, se prelucrează următoarele date cu caracter personal: numele și prenumele, seria și numărul actului de identitate, cetățenia și fotografia din actul de identitate.
 • Toate persoanele aflate în Palatul Parlamentului vor purta la vedere, permanent, documentele de acces (permis, ecuson) care certifică dreptul de acces în clădire.
 • La încheierea vizitei, documentele de acces se înmânează, obligatoriu, inspectorilor de securitate care le-au eliberat.