Palatul Parlamentului - Centrul Internaţional de Conferinţe


22 Iunie 2023

REGULAMENT INTERN Baza Sportivă “Ion Rațiu’’


REGULAMENT INTERN

Baza Sportivă “Ion Rațiu’’

 

Pentru o mai bună funcţionare şi organizare a activităţii în incinta Bazei Sportive "Ion Rațiu", vă aducem la cunostinţă Regulamentul Intern care prevede atât obligaţiile  reprezentanților Bazei Sportive "Ion Rațiu"  cât şi obligaţiile tuturor celor care practică sportul în această locație..


I. DISPOZIŢII GENERALE


Art.1.1. 

Prezentul Regulament de Ordine Interioară cuprinde reguli şi norme de conduită necesare pentru buna desfăşurare a activităţii în cadrul Bazei Sportive „Ion Rațiu”.


Art.1.2. 

(1) Regulamentul de ordine interioară se aplică tuturor persoanelor indiferent de durata timpului în  care îşi desfăşoară activitatea pe bază de contract de colaborare sau prestări servicii în baza unor convenţii civile, persoanelor ce beneficiaza de sustinere din partea bazei, membrilor activi legitimați în cadrul altor cluburi, precum și celor care însoțesc jucătorii în incinta bazei sportive.
(2) Scopul prezentului Regulament de Ordine Interioară este acela de a asigura buna funcționare a activității în condiţiile unui climat intern judicios, corect, demn şi plăcut, propice înaltei performanţe sportive şi individuale a angajaţilor şi sportivilor, având la bază următoarele principii:
a) principiul bunei credinţe;
b) principiul respectului reciproc în incita bazei, sportivi si angajati, respectiv între angajaţi si sportivi;
c) principiul deontologiei profesionale;
d) principiul egalităţii de şanse şi de tratament;
e) principiul solidarităţii;
f)  principiul transparenţei;
g) principiul libertăţii de asociere pentru apărarea drepturilor şi promovarea intereselor profesionale,     sociale, culturale, economice, etc.;
h) principiul răspunderii personale faţă de baza sportivă şi faţă de societate, pentru activitatea desfăşurată cu caracter cultural, artistic și sportiv.


Art. 1.3.

(1) Regulamentul de Ordine Interioară al Bazei Sportive „ION RAȚIU” a fost elaborat în conformitate cu prevederile: Statutului Federatiei Romane de Tenis si Regulamentelor aferente.
(2) Orice revizuire sau completare ulterioară a Regulamentului de Ordine Interioară, va trebui să aibă în vedere eventualele modificări intervenite în legislaţia specifică domeniului de activitate al Bazei Sportive „ION RAȚIU” sau Statutului acesteia.


II. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE


Art. 2.1.

Clienții Bazei Sportive “ION RAȚIU” au următoarele drepturi:
a) dreptul de a folosi toate facilităţile oferite de Baza Sportivă -  "ION RAȚIU", și anume: terenurile de tenis, terasa, barul, vestiarele, toaletele, fără a distruge sau deteriora obiectele şi mobilierul din dotare;
b) dreptul de a folosi incinta Bazei Sportive, în perioada de valabilitate scrisă în contract, numai în limita impusă de Regulamentul de Ordine Interioară, conform tipului de abonament corespunzator;
c) dreptul de a folosi locurile de parcare din incinta Bazei Sportive, puse la dispoziţie de Conducerea Bazei Sportive pentru siguranţa autoturismelor proprii, fără a obstrucţiona în vreun fel sosirea sau plecarea altor clienți;
d) dreptul de a face rezervare, putând alege oricare  din ofertele Bazei sportive, atât pentru el, cât şi pentru invitatul acestuia, dacă este cazul, în baza rezervării sau a contractului, direct la sediul Bazei Sportive sau folosind datele de contact aflate pe site-ul www.cic.cdep.ro;
e) dreptul de a avea un invitat care fie asistă la desfăşurarea programelor sportive, fie ia parte activă la acestea;
f) dreptul de a se înscrie la Campionatele şi Cupele organizate de Conducerea Bazei Sportive pentru fiecare nivel de pregătire în parte;
g) dreptul de a cere Conducerii Bazei Sportive explicaţii, sfaturi, etc, într-o discuţie privată, despre profilul personal al sportivului; acest profil, alcătuit de profesioniştii Bazei Sportive, nu va putea fi copiat, deoarece aceste documente rămân în arhiva Bazei Sportive;
h) dreptul de a renunţa la rezervarea făcută în sistemul de activităţi ale Bazei Sportive, numai dacă aceasta este anunţată cu minimum 24 ore înaintea începerii activităţii respective; în caz contrar, contravaloarea achitată în avans nu va fi returnată;
i) dreptul de a reclama incidentul cu un alt sportiv al bazei sau angajat al acesteia; reclamația se va face în scris și se va depune în maxim 24 ore de la producerea evenimentului. În caz contrar, aceasta nu va fi luată în considerare.
j) dreptul de a veni cu idei de îmbunătăţire a programelor de activitate. Ideile vor fi facute în scris și depuse la “Cutia de reclamaţii si opinii “, care se află pusă la dispoziția tuturor în incinta Bazei Sportive.

Art. 2.2. 

Clienții Bazei Sportive “ION RAȚIU” au următoarele obligaţii:
a) obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în Regulamentul de Ordine Interioară al Bazei Sportive "ION RAȚIU", în Statutul Federației Române de Tenis și în Regulamentele aferente acestuia cat și în Regulamentul de organizare și funcționare al serviciilor Camerei Deputaților;
b) obligația de a nu prejudicia material Baza Sportiva "Ion Ratiu" prin comportament necorespunzator și de a  respecta imaginea și interesele sportive ale acestuia;
c) obligația de a nu adresa insulte și denigrări la adresa Bazei Sportive “ION RAȚIU”, a programelor de pregatire din cadrul sistemului și a antrenorilor;
d) obligația pentru sportivi de a intra pe terenurile de tenis sau în alte spații  numai in echipament corespunzător/adecvat activităţii pe care o prestează, cât și obligația pentru invitații acestora de a avea o ţinută decentă şi adecvată în incinta Bazei Sportive. În cazul nerespectării obligațiilor, baza  îşi rezervă dreptul de a nu permite intrarea acestora pe terenurile de tenis sau în celelalte spații si totodată de a nu returna contravaloarea activităţilor achitate anterior; Conducerea își rezervă dreptul de a invita sportivul sau invitatul acestuia să părăsească incinta Bazei Sportive în situația încălcării acestei obligații.
e) obligaţia de a se adresa într-un mod politicos celorlalţi sportivi, conducerii Bazei Sportive, profesioniştilor şi personalului angajat. Nu sunt admise niciun fel de abuzuri verbale, ameninţări sau loviri fizice din partea nici unui sportiv, însoţitor, părinte, invitat de către alţi sportivi, însoţitori, părinţi, invitaţi sau conducerea Bazei Sportive;
f) obligaţia de a păstra curaţenia în incinta Bazei;
g) obligatia de a schimba echipamentul la sosirea în incinta Bazei Sportive sau la terminarea antrenamentelor doar în vestiarele sau locurile special amenajate. Nu sunt permise schimbări ale tricourilor pe terenurile de tenis sau în incinta Bazei Sportive;
h) să prezinte rezervarea atunci când aceasta este solicitată;
i) sportivii sunt obligați ca atunci când vin însoțiți de alte persoane, să le facă cunoscut acestora prezentul Regulament de Ordine Interioară;
j) obligatia părinţilor sau a însoțitorilor minorilor din programele de activitate, să acorde atenţie tuturor informaţiilor sau afişelor așezate în punctele special amenajate de conducerea Bazei Sportive. Nu sunt admise: “ Am uitat!; Nu am văzut!; Nu mi s-a spus!” și altele, de vreme ce acestea sunt expuse în zone accesibile și vizibile.

k) obligația părinţilor sau a însoțitorilor de a asigura supravegherea de către un adult a sportivilor din sistem cu vârsta între 3 si 14 ani, însoțirea acestora fiind obligatorie pe toată durata şederii minorilor în perimetrul Bazei Sportive;
l) obligația părinţilor şi a însoţitorilor minorilor sub 14 ani de a-i supraveghea pe aceștia pe toată durata şederii lor pe perimetrul Bazei Sportive, fie că sunt sau nu în timpul sesiunilor de antrenament. Totodată, mersul la toaleta intră tot în obligaţiile părinţilor sau însoţitorilor. Antrenorii nu vor însoţi minorii în astfel de situaţii, iar în eventualitatea producerii vreunui accident sau a vreunei pagube, părinţii sau însoţitorii minorilor vor fi consideraţi responsabili.
m) obligația sportivilor de a înștiința, în scris, conducerea Bazei Sportive, în cazul unor probleme de sănătate, de orice natura, înaintea începerii oricarei activităţi. Pentru copiii şi juniorii cu vârsta de până în 18 ani este necesară o adeverinţă medicală de la medicul de familie sau o declaratie pe proprie raspundere care să ateste că sunt apţi pentru a depune efort fizic şi sunt clinic sănătoşi. În caz contrar, conducerea Bazei Sportive nu este răspunzătoare pentru orice eventuală problemă sau accident survenit;
n) sa fie de acord cu punerea la dispozitia conducerii a datelor de identificare proprii.
o) obligația practicanților jocului de tenis ca la expirarea unui abonament, în situația în care nu dorește să îl reînoiască şi doreşte să părăsească activitatea, să înştiinteze în scris conducerea Bazei Sportive, cu minim 15 zile înainte de termenul expirării abonamentului. Numai în aceste condiții sportivii pot renunţa la locul ocupat şi pentru care sunt responsabili din cadrul sistemului. În cazul în care totuşi, din neglijenţa, nu au anuntat conducerea Bazei Sportive despre hotărârea luată, conducerea îşi rezervă dreptul de a face responsabil sportivul, părintele sau tutorele de plata aferentă până la găsirea unui înlocuitor.
p) obligația participantilor care au depus cererile pentru ocuparea unui loc în sistemul de educaţie sportivă, să răspundă pozitiv la selecţiile şi testările de departajare a sportivilor în grupe, anunţate din timp şi la date precise de către conducerea Bazei Sportive. În caz contrar, sportivul respectiv va ocupa ultimele locuri în grupă.

III. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE Bazei Sportive "Ion Ratiu"


Art. 3.1. 

Baza Sportivă ION RAȚIU are următoarele drepturi:
a) dreptul de a-şi selecta jucătorii, sportivii, cursanţii, instructorii şi antrenorii fără a motiva acceptul sau refuzul;
b) dreptul de a sancţiona orice sportiv, însoțitor, etc. în funcţie de eventualele abateri de la prezentul Regulament de Ordine Interioară sau Statutul Federatiei Romane de Tenis si Regulamentelor acesteia;
c) dreptul de a lua a măsurile ce se impun împotriva oricărui sportiv sau însoţitor a cărui atitudine este necorespunzătoare faţă de alţi participanți însoţitori, musafiri sau faţă de conducerea Bazei Sportive;
d) dreptul de a stabili organizarea şi regulile de funcţionare ale activitatii;

Art. 3.2. 

Baza Sportivă ION RAȚIU are urmatoarele obligații:
a) obligația de a pune la dispoziția clienților/sportivilor servicii, programe și facilități de bună calitate;
b) obligația de a asigura confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale participanților;
c) obligația de a asigura în incinta Bazei Sportive  un climat judicios, corect, demn şi plăcut, inclusiv descurajând preventiv şi corectiv atitudinile şi demersurile de hărţuire şi/sau calomnie instituţională şi personală şi, în general, reaua-credinţă;


IV. SANCTIUNI DISCIPLINARE

Art. 4.1. 

Conducerea Bazei Sportive are competența de a aplica sancțiuni pentru abaterile comise de sportivi/participanți sau insotitorii acestora de la prezentul Regulament de Ordine Interioară și de a dispune măsuri care să garanteze executarea lor, precum și prevenirea săvârșirii de noi asemenea abateri;
 

Art. 4.2. 

În funcție de gravitatea faptelor, conducerea Bazei Sportive poate dispune de aplicarea oricareia dintre sancțiunile prevăzute de prezentul Regulament;
 

Art. 4.3. 

Conducerea Bazei Sportive poate dispune de aplicarea oricareia dintre urmatoarele sancțiuni, în funcție de gravitatea faptei , după cum urmează:
a) avertisment;
b) amendă;


V. DISPOZITII FINALE

Art. 5.1. 

Obiectele pierdute în incinta Bazei Sportive de către unii sportivi, antrenori, însoțitori etc. şi găsite de alţii, trebuie predate personalului în vederea returnării acestora persoanelor care le-au pierdut;
 

Art. 5.2. 

Obiectele de valoare personală ale fiecărui sportiv, antrenor, însoțitor, etc., în cazul când acestea nu sunt predate personalului Bazei Sportive  spre păstrare, pe durata şedinţelor de joc, sunt în totalitate responsabilitatea clienților;
 

Art. 5.3. 

Folosirea telefoanelor mobile în timpul sesiunilor este interzisă. Excepţie vor face doar clienții care sunt sub urgenţe (ex: personal medical, militar, etc.) şi sunt obligate sa anunţe acest lucru la începutul sesiunii;
 

Art. 5.4. 

Nu este permisă aducerea animalelor de orice fel în incinta Bazei sportive;
 

Art. 5.5. 

Nu este permisă aducerea paharelor sau sticlelor din material casant în perimetrul de joc;
 

Art. 5.6. 

Nu este permisă consumarea seminţelor, alunelor sau a gumei de mestecat pe terenurile de tenis;
 

Art. 5.7. 

Aruncarea resturilor de mâncare sau băuturi răcoritoare trebuie să fie făcută doar în locurile special amenajate;
 

Art. 5.8. 

Nu este permisă mutarea sau distrugerea echipamentului şi mobilierului din dotare pe terenurile de tenis, pe terase sau în incinta Bazei Sportive;
 

Art. 5.9. 

Nu le este permis sportivilor, însoţitorilor sau invitaţilor acestora să intre în incinta  Bazei Sportive cu incălţămintea murdară;
 

Art. 5.10. 

Nu le este permis sportivilor, însoţitorilor sau invitaţilor acestora să fotografieze sau să filmeze în incinta fără aprobarea conducerii Bazei Sportive;
 

Art. 5.11. 

Prezentul Regulament se completează cu prevederile Statului Federatiei Romane de tenis si a Regulamentelor acestora;
 

Art. 5.12. 

Aducerea la cunoştinţa clienților a prezentului Regulament de ordine interioara se face prin grija conducerii bazeii, fiind totodată afisat pe site-ul oficial www.cic.cdep.ro.

Art. 5.13. 

Pe terenuri este interzisa folosirea pantofilor cu crampoane sau tinte.

Art. 5.14. 

Ora de joc începe la fix și se termină la fără zece pentru a putea pregati terenurile de joc. Ex: Daca o persoana a rezervat terenul de la ora 12:00 la 13:00, va intra pe teren la ora 12:00 și va părăsi terenul la ora 12:50. Nu există excepții la acest articol.

Regulament download